Month
август 2017

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” проведе среща на 10.08.2017г. за обсъждане на промени в Стратегията за ВОМР

На 10.08.2017г. Сдружение „МИГ Тутракан– Сливо поле” организира и проведе среща в гр.Тутракан за обсъждане на промени в разработената Стратегия за Водено от [...]