Month
септември 2018

На 17 септември 2018 г. се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле

На 17 септември 2018 г. се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“, на което [...]