Month
декември 2018

Отворен прием по Мярка 21

МИГ „Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията [...]