Month
март 2019

Информационна среща с участието на експерти от ОИЦ-Силистра, РЕКИЦ „Читалища“ и СНЦ“МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 26 март в сградата на НЧ”Н.Й.Вапцаров” в гр.Тутракан се проведе информационна среща, организирана от Областен информационен център, Регионален експертно-консултантски и информационен център [...]

Приключи оценката на проекти по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейност”

На 25.03.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения по  Процедура №BG06RDNP001-19.140, на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в [...]