Month
ноември 2019

Отворен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ посредством процедура [...]