Month
януари 2020

Представяне на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за „ОСП 2021-2027“

С днешното събитие слагаме началото на дебата по третия SWOT анализ“, поясни земеделският министър. По думите й, неговата цел е да подпомогне дефинирането [...]

Проведе се обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор по ОПИК

На 17.01.2020год. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор за безвъзмездна [...]