Month
март 2020

Стартира Първи прием на проектни предложения по Мярка 7.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 16.03.2020г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Първи прием по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на [...]

На територията на Общините Тутракан и Сливо поле са в сила мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

Кметовете на Общините Тутракан и Сливо поле издадоха заповеди за отмяна на масовите мероприятия и преустановяване на учебни занятия на двете територии с [...]