Материали за обучение

Проведени обучения на КВО и УС на МИГ и местните лидери от територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“.


Двудневни обучения за местни лидери на СНЦ“МИГ Тутракан – Сливо поле“ за подготовка на проекти за мерки ОПИК и ОПОС – 17-20.05.2019г.


Двудневни обучения за местни лидери на СНЦ“МИГ Тутракан – Сливо поле“ за подготовка на проекти за мерки ОПИК и ОПОС


Двудневни обучения на КВО и УС на
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“за прилагане на СВОМР


Обучения на КВО и УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за оценка на проектни предложения


Обучения на местните лидери по прилагане на СВОМР и  оценка на проектни предложения