Материали за обучение

Проведени обучения на КВО и УС на МИГ и местните лидери от територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Еднодневно обучение на тема „Обучение на местни лидери за писане на проекти по ПРСР“ – Тема „Отчитане на ОПИК, ОПОС и ПРСР“ – 02-05.09.2021


Eднодневно обучение на тема „Обучение на местни лидери за писане на проекти по ПРСР“, „Как да разработим качествен и успешен проект към МИГ“ – 30.07-01.08.2021


Eднодневно обучение на тема „Обучение на местни лидери за писане на проекти по ПРСР“, „Как да разработим качествен и успешен проект към МИГ“ – 02-05.07.2021


Еднодневно обучение на тема „Писане на проектни предложения по ПРСР“ – 26-27.10.2020 г.


Еднодневно обучение за местни лидери, свързано с писане на проекти по ПРСР и ОПОС на тема:  „От идея към успешно депозиран проект по мерките от ПРСР “ – 25-28.09.2020 г.


Еднодневна работна среща свързана с писане на проекти по ПРСР и ОПОС и отчитан е на ОПИК – 19 и 20.08.2020 г.


Еднодневна информационна среща свързана с писане на проекти по ПРСР и ОПОС и отчитане на ОПИК – 02 и 03.09.2020 г.


Двудневно обучение на тема „Прилагане на стратегия за ВОМР“ – гр.Сливо поле, 16-19.11.2019 г.


Двудневни обучения за местни лидери на СНЦ“МИГ Тутракан – Сливо поле“ за подготовка на проекти за мерки ОПИК и ОПОС – 17-20.05.2019г.


Двудневни обучения за местни лидери на СНЦ“МИГ Тутракан – Сливо поле“ за подготовка на проекти за мерки ОПИК и ОПОС


Двудневни обучения на КВО и УС на
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“за прилагане на СВОМР


Обучения на КВО и УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за оценка на проектни предложения


Обучения на местните лидери по прилагане на СВОМР и  оценка на проектни предложения