Видеоматериали


Старите къщи на Тутракан


Фестивал „Рецептите на баба с нов живот“

Успехи и предизвикателства на местната общност на територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

Информационен ден на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ в Бръшлен


Рекламен клип за СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Рекламен клип за СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Обучение на бенефициенти на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Информационна среща на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Обучение във връзка с подготовката на проекти по две процедури от Стратегията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“


Встъпителна конференция за стартирането на Стратегията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“