Пазарни консултации

Организиране и провеждане на фестивал: Панаир на традициите – МИГ Тутракан – Сливо поле със слоган „Рецептите на баба с нов живот“


Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „Занаяти, обичаи, традиции от поколения на покления на територията на МИГ Тутракан Сливо поле“


Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле