Екип на МИГ

Доц.д-р инж. Валентина Маринова – Изпълнителен директор – 0878 186 111

Шенел Хасанова – Експерт по прилагане на СВОМР – 0877 136 111

Ангел Ангелов – Експерт по прилагане на СВОМР – 0899 99 36 31

Галина Стойкова – Експерт икономист – 0888 85 67 48


Адрес за кореспонденция: гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” 10


Банкова сметка :

IBAN: BG03FINV91501217253266

BIC код: FINV9150

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА