Партньори

Областен информационен център – Силистра

Адрес: Ул. „Симеон Велики” № 49
Гр. Силистра 7500

Тел./факс: 086 82 20 12

Електронна поща: oic.silistra@eufunds.bg


Областен информационен център – Русе

Адрес: Пл. „Свобода” № 4
Гр. Русе 7000

Тел./факс: 082 50 68 99

Електронна поща: oic_ruse@abv.bg


Национална селска мрежа

Деница Гаджева – Регионален координатор

e-mail: jotova_7@abv.bg

Мобилен:0885 074 178