Министерството на земеделието, храните и горите проведе информационно събитие за Местните инициативни групи

Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите проведе информационно събитие, което се проведе в периода 27 – 28 август [...]

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ с първи административен договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа първият си административен договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Това стана в резултат [...]