Стимулирането на малките био производители и преработватели трябва да бъде един от основните приоритети в сектора

Стимулирането на малките био производители и преработватели трябва да бъде един от основните приоритети в Плана за действие за развитието на биологичното производство. [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе еднодневни обучения за местни лидери, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР 2014-2020

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/22.01.2016г. и сключено Споразумение № РД-50-58/25.07.2018г. за изпълнение на СВОМР, Ви уведомяваме, че СНЦ [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе еднодневни информационни срещи за отчитане на проекти по ПРСР, ОПОС и ОПИК за местни лидери

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/22.01.2016г. и сключено Споразумение № РД-50-58/25.07.2018г. за изпълнение на СВОМР, Ви уведомяваме, че СНЦ [...]

Обвързаната подкрепа за картофи отпада след 2023 г., обръща се внимание на медоносните пчели

Обвързаната подкрепа за производство на трапезни картофи отпада от списъка с култури, допустими за подпомагане през следващия програмен период, затова и България заедно [...]