Изгодно финансиране на групи и организации на земеделски производители

Българската банка за развитие ББР предлага специална програма за кредити с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им [...]

9 европейски възможности за финансиране на устойчиви практики

Отворените процедури са перфектна възможност за финансиране на учени и компании                  Селскостопанският сектор получава силна подкрепа в борбата срещу предизвикателствата на новото време. [...]

ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция: Целта на помощта    Насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на овощни, [...]
На 6-ти февруари от 10.30 до 12.00 часа (CET) ще бъде представено Ръководство за финансиране и подкрепа на селските райони от ЕС.   [...]