Стартира Първи прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Процедура №BG06RDNP001-19.695

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, посредством процедура [...]