Обяви

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе обучения, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР – 02-05 юли

В периода 02-05.07.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе четири информационни срещи, свързани с писане и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери – 29 и 30 юни

В периода 29-30.06.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе информационни срещи, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери – 12 юни

На 12.06.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе две еднодневни обучения за екипа КВО и УС на МИГ, на тема „Прилагане на Стратегията за местно развитие” – 27 и 28 май

В периода 27-28.05.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]

Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на „МИГ Тутракан – Сливо поле“ поради промяна в националното законодателство (Обновена)

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на [...]