Обяви

Министерството на земеделието организира срещи с производители на плодове и зеленчуци

Министерството на земеделието организира срещи с производители от сектор „Плодове и зеленчуци“, съвместно с областните дирекции „Земеделие“. Целта е стопаните да бъдат запознати [...]

Отворен прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, BG06RDNP001-19.697, Първи прием

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Първи прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в [...]

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА [...]