Новини

Вижте график на срещите с експерти на МЗХ за условията за кандидатстване по двете отворени процедури от НПВУ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни [...]

BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация

                              Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците [...]

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“, чрез новите интервенции в СВОМР 2021 – 2027 се дават нови възможности на бизнеса

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

Възможности за подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

По Екосхемата за намаляване използването на пестициди се забранява използването на тотални хербициди

Ако сте решили да заявите подпомагане по Екосхема за намаляване използването на пестициди, задължително върху площите не трябва да прилагате продукти за растителна [...]