Новини

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г., проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

на 16 юни четвъртък от 12:10 часа, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г., проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за [...]