Новини

Членовете на Управителния съвет и екипа на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Ви пожелават весело и топло посрещане на Коледните празници. Нека [...]

Отворен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ посредством процедура [...]

Проведе се шеста Международна конференция “Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие”

В периода 22-24 октомври 2019 г., в гр. Разлог се проведе шестата Международна конференция “СЪТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ”, свързана [...]

Приключи оценката на проекти по ОПИК „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

На 08.07.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения по  Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ по ОПИС – „МИГ Тутракан – Сливо [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ провежда проучвания, с цел събиране на информация за извършване на анализи на територията

До местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле, Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ Тутракан – [...]