Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областен Информационен център – Силистра организира изнесена приемна на 14.07.2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ – 1873” в [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа нови три административни договора по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

През изминалата седмица бяха подписани нови три административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията [...]

Стартира Първи прием на проектни предложения по Мярка 7.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 16.03.2020г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Първи прием по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на [...]