Author
webmaster

По Екосхемата за намаляване използването на пестициди се забранява използването на тотални хербициди

Ако сте решили да заявите подпомагане по Екосхема за намаляване използването на пестициди, задължително върху площите не трябва да прилагате продукти за растителна [...]

Кулинарен празник „Тутракански гозби – Лучено със сини сливи и пилешко, Мамалига и Рибена чорба“

Запознайте се с чудните гозби на Калина Михайлова и нейното семейство от с. Шуменци, община Тутракан на Кулинарен празник „Тутракански гозби – Лучено със [...]

Министерството на земеделието организира срещи с производители на плодове и зеленчуци

Министерството на земеделието организира срещи с производители от сектор „Плодове и зеленчуци“, съвместно с областните дирекции „Земеделие“. Целта е стопаните да бъдат запознати [...]

Информационни кампании по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Съгласно сключен Административен договор № РД 50-87/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за [...]

Христос воскресе

Председатят и членовете на УС и екипът на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ поздравява всички свои бенефициенти, колеги, партньори и граждани на [...]