СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ провежда проучвания, с цел събиране на информация за извършване на анализи на територията

До местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле,

Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ Тутракан – Сливо поле“, екипът на МИГ Ви уведомява, че в момента се извършват следните проучвания за територията на МИГ:

-Анализ 1: Проучване на нагласите на населението от територията на МИГ относно изпълнението на стратегията за ВОМР. Предложения за подобряване на работата на МИГ и връзката с местната общност.

-Анализ 2: Проучване на мнението на местната общност относно предоставяната от МИГ информация за изпълнението на стратегията и изготвяне на Комуникационна стратегия на МИГ въз основа на получените резултати.

Във връзка с текущите проучвания апелираме за вашето съдействие за събиране на обективна и актуална информация, която можете да ни предоставите чрез попълване на анкетни карти и въпросници.

В анкетното проучване можете да се включите по един от следните начини:

Да ни посетите в офиса на МИГ на адрес: гр. Тутракан,ул. „Трансмариска“ №10, ет.2, където може да попълните Анкетна карта и да разговаряте с нашия екип;

Да се свържете с нас на тел. 0878216111 и да изискате за попълване и обратна връзка Анкетна карта;

Да ни пишете на e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg и да изискате за попълване и обратна връзка Анкетна карта;

Краен срок за участие в проучването при проявен интерес: 15.11.2019г. !

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“!