СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа нови три административни договора по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

През изминалата седмица бяха подписани нови три административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията на Сдружението. След проведения втори прием и оценка на подадените проектни предложени по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ с безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност 756 568,80 лева ще ще бъдат подпомогнати фирмите СГМ Пластикс ЕООД, АЙ БИ ДЖИ МОТОРС ЕООД и ЕТ„Кипарис – Иван Костанцалиев”

За периода на стратегията си СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” разполага с 1 955 000 лева, от който след проведени два приема и подписани общо пет административни договора са усвоени 1 288 681,92 лева. Остатъчния ресурс по програмата за следващи приеми е в размер на 666 318,08 лева