Пред обсъждане са насоките за ВЕИ и соларна енергия по плана за възстановяване

Министерството на иновациите и растежа

До дни ще бъде обявена за обществено обсъждане мярката за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и батерии за локално съхранение на енергия за бизнеса, с бюджет от 200 млн. лв., съобщи Калин Маринов, зам.-главен шеф на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) в Министерството за иновациите и растежа (МИР) пред радио „Фокус”, съобщиха от ведомството.

Към тази мярка има изключително голям интерес от страна на малките и средни предприятия, което би ги направило енергийно независими. Половината от инвестицията ще се плаща от Плана за възстановяване, останалото е частно финансиране. Бизнесът ще може да си монтира ВЕИ-панели, както и батерии за съхранение на енергията, която няма да се връща в енергийната системата, а ще се ползва от тях за производствени нужди, обясни Маринов.

„В момента достъпна за кандидатстване е втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30,6 млн. лв., по която проекти се приемат до 19 декември. До момента са подадени над 3 000 предложения от фирмите за близо 60 млн. лв.“, обяви Маринов. Той допълни, че по тази мярка дигитализацията, мерките за киберсигурност и информационните технологии ще бъдат плащани 100 % от ПВУ, без нужда от съфинансиране на фирмите.

До края на годината Министерството на иновациите ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. за нови машини и съоръжения в малките и средните фирми. По нея се кандидатстваше до края на септември. „Вчера завърши първата фаза на оценката на всички 2537 подадени проектни. Към финалната фаза продължават над 2000 от тях“, обяви Маринов. И подчерта, че това ще бъдат първите фирми в страната, които ще получат финансиране от ПВУ, защото само МИР има отворени процедури по него. Зам.-директорът каза още, че кандидатстването е максимално улеснено, тъй като става изцяло онлайн в системата ИСУН 2020, без подаване на документи на хартия.

До края на годината ще бъде отворена и четвърта процедура по ПВУ – за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. „Тя е за всички предприятия, които имат печат за върхови постижения, но не са получили шанс за финансиране поради изчерпване на ресурс в предходния програмен период. Сега ще получат втори шанс за финансова подкрепа“, допълни още Маринов.

По отношение на Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2,14 млрд. лв. Калин Маринов обяви, че се очаква одобрението й от Европейската комисия в следващите седмици. „Тя е нова  за България и ще съкрати пропастта между българския бизнес и научните организации. Чрез нея ще ке финансират дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации и ще се изпълнява, освен от МИР, но и от министерствата на образованието и електронното управление. Предвидена е подкрепа за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в размер на 142 млн. евро, както и 70 млн. евро финансиране за дигитални и иновационни хъбове в България, както и ваучерна схема на стойност 25 млн. евро за внедряване на научни разработки в предприятията“, добави Маринов.