Международно изложение на местни продукти в Русе

На 9 и 10 декември 2022 г. в ОЗК Арена – гр. Русе Министерството на земеделието (МЗм) проведе международно изложение на местни продукти. На форума бяха представени продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи, финансирани по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Събитието беше съпроводено с тематичен дискусионен форум с чуждестранно участие.

Двудневното международно изложение се проведе в зала „Арена Русе“ и бе официално открито от министъра на земеделието г-н Явор Гечев, като участие взеха кметът на община Русе г-н Пенчо Милков и ръководителят на Управляващия орган на Програмата и заместник-министър г-н Георги Събев. Присъстваха представители на местните общности от България и Румъния.

Международното изложение имаше за цел да предостави възможностите на малките фирми – производители и търговци на храни, напитки и занаятчийски стоки от селските райони да представят своята продукция пред широката общественост.