Изгодно финансиране на групи и организации на земеделски производители

Българската банка за развитие ББР предлага специална програма за кредити с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им от ликвидност, оборотни средства или финансиране на техни инвестиционни намерения. Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа и интегрирането му на външни пазари.

Условията за финансиране с оборотни средства

Размер на кредита: до 40% от приходите от продажби за последната финансова година

Срок: 12 м. с възможност за продължаване до 48 м. общ срок

Срок на усвояване: до 12 м.

Условията за финансиране на инвестиции

Размер на кредита: до 90% (без ДДС) от размера на инвестицията

Срок: до 96 м.

Гратисен период: до 24 м.

Срок на усвояване: до 24 м.