Представяне на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за „ОСП 2021-2027“

С днешното събитие слагаме началото на дебата по третия SWOT анализ“, поясни земеделският министър. По думите й, неговата цел е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, потребности  и  възможности за развитие на селските райони, Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027. , изпълнител на анализа е   Университетът за национално и световно стопанство (УНСС).

След като приключим по идентификацията на нуждите  сме си поставили срок в края на годината първият вариант на стратегическия план да бъде готов и изпратен на ЕК.