Завърши конкурсът на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за рисунка или есе

Завърши конкурсът на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за рисунка на тема „Красотата на природата на територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” или есе на тема „Какво ме задържа в моя роден край”. В него взеха участваха деца от четири учебни заведения от територията на двете общини, разделени в четири възрастови групи.

В конкурса за рисунка отличени са:

ДГ „ Полет“- гр. Тутракан

Група „Слънчо“:

Магдалена Стефанова Димитрова  – 6г.- първо място

Йоана Богданова Богданова – 6г.- първо място


СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан

Първа възрастова група 1-4 клас:

Асу Бейзутан Неджати /7 г.- I А клас/ – първо място

Сияна Огнянова Димитрова /7 г. -I А клас/   – второ място

Алпер Адил Шедат    / IV А клас/   – трето място

Леа Н. Караонеова     / II А клас/  – трето място


Втора възрастова група:

Андрей Веселинов Радославов /12г. от  VII Б клас/  –  първо място

Албена Добромирова Стоянова /V А клас/ –  второ място


От Община Сливо поле:

СУ “Свети Паисий Хилендарски” – гр. Сливо поле

Първа възрастова група 1-4 клас:

Ива Ивайлова Милкова /I Б клас/ – първо място


Втора възрастова група 5-7 клас:

Есил Ерджанова /VI клас/  – първо място

Деница Павлова /VI клас/   – второ място

Джанан Левенова /V клас/  – трето място


Трета възрастова група 8-12 клас:

Саниха Салиева   /X клас/ – първо място


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Ряхово

Първа възрастова група 1-4 клас:

Денис Тахиров Халилов /10г. IV клас/ – първо място


В конкурса за есе отличени са:

От Община Тутракан:

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан

Денислав Маринов /XII Б клас/

Гергана Бончева /VIII Б клас/

От Община Сливо поле:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Ряхово

Кристина Венциславова Иванова / VI клас/

Йоан Валентинов Георгиев / VI клас/

Виктория Ивайлова Георгиева / VII клас/