Стартира Трети прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.306.

Начален срок: 17.05.2021 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.08.2021 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.