Качен е образецът за електронно кандидатстване по мярката Ковид 21

От 17 май до 4 юни е първият и единствен за тази година прием на заявления по компенсаторната мярка COVID 21, ориентиран към производителите на плодове, зеленчуци на открито и оранжерийно производство, маслодайна роза, лозя и декоративни растения, говеда, биволи, овце и кози, съобщиха от агроведомството. Образецът на заявленията за електронното подаване е качен на страницата на министерството на земеделието и може да бъде изтеглен оттук.

Поради силно ограничения бюджет тази година подпомагането ще бъде насочено само към земеделски стопани, които не са кандидатствали в приемите за обезщетения през миналата година.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 14,7 млн. лева. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане по подмярка COVID 1 за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Допустимите за подпомагане кандидати ще разчитат на финансова помощ в зависимост от установената площ за съответната земеделска култура, отпускана по схемите за обвързано подпомагане в Кампания 2020 или с размера на установената допустима за подпомагане площ по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2020 г. за културите, които не се подпомагат по схемите за обвързана подкрепа.  Размерът на подпомагането за животновъдите се определя от броя на установените допустими животни от съответния вид по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020 и схемата за преходна национална помощ за овце майки или кози майки, обвързана с производството за Кампания 2020.