Стартира Първи прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Процедура №BG06RDNP001-19.695

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.695.

Начален срок: 23.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е до 27.03.2023 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.