МЗм ще изготви списък с чувствителни сектори по инвестиционните интервенции

Голяма част от интервенциите в Програмата за развитие на селските райони ще продължат да се прилагат и през новия програмен период 2023-2027 г. Всички мерки, които са добре познати на стопаните, ще запазят на 90% своите изисквания и условия. 

Първата интервенция е аналог на подмярка 4.1. Тя е с общ бюджет малко над 241 млн. евро. Разработени са и две нови интервенции за инвестиции в стопанства, които ще бъдат целево насочени към опазване компонентите на околната среда и биоземеделие. Подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност в стопанствата също има аналог като интервенция в Стратегическия план. 

„Интервенцията за създаване на групи и организации на производители е  приоритетна и МЗм ще работи в посока тя да бъде отворена до края на 2023 година, тъй като имаме заложени изисквания за изпълнение до края на програмния период. Параметрите й са почти идентични с тези, които се прилагаха по Мярка 9 в изминалия вече период“, каза Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗм.

Тя посочи още, че „в този програмен период се установи, че списъкът с чувствителни сектори трябва да придобие по-голяма публичност и прозрачност, за да са наясно кандидатите дали попадат в приоритетен сектор, с кои видове култури и с кои видове животни. Този списък ще бъде предоставен предварително за обсъждане и съгласуване в рамките на комитета по наблюдение на Стратегическия план преди официалното му публикуване в Наредбата и залагането му в съответните условия за кандидатстване.“