СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа нови три административни договора по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

През изминалата седмица бяха подписани нови три административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията [...]

Стартира Първи прием на проектни предложения по Мярка 7.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 16.03.2020г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Първи прием по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на [...]

На територията на Общините Тутракан и Сливо поле са в сила мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

Кметовете на Общините Тутракан и Сливо поле издадоха заповеди за отмяна на масовите мероприятия и преустановяване на учебни занятия на двете територии с [...]

Представяне на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за „ОСП 2021-2027“

С днешното събитие слагаме началото на дебата по третия SWOT анализ“, поясни земеделският министър. По думите й, неговата цел е да подпомогне дефинирането [...]