Христос воскресе

Председатят и членовете на УС и екипът на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ поздравява всички свои бенефициенти, колеги, партньори и граждани на [...]

При застраховане на овошки и зеленчуци държавата покрива 195 лв. от 300 лв. застрахователна вноска

Днес фонд ”Земеделие” е изпратил покана към всички застрахователни компании да сключат споразумение за прилагане на схемата за държавната „Помощ за съфинансиране на [...]

Отворен прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, BG06RDNP001-19.697, Първи прием

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Първи прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в [...]