Стартира прием по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, №BG06RDNP001-19.252

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по МСНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, Мярка 7.6 „Проучвания и [...]

Министерството на туризма обявява обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи

Министерството на туризма обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в [...]

Нова мярка ще насърчава застраховането на земеделска продукция в ОСП 2023 – 2027 г.

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска [...]

Още през април-май 2021 г. ще има прием по мерките за инвестиции във ферми и преработвателни предприятия

Заради Ковид карантината и затварянето на пазарите най-големият проблем за бизнеса е да обслужва заемите си и да изпълнява проектите, одобрени досега от фонда, посочи [...]