Проведе се обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор по ОПИК

На 17.01.2020год. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор за безвъзмездна [...]

Отворен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ посредством процедура [...]