МЗм публикува проект на Наредба за подмярката 22.2 от ПРСР за подпомагане на засегнати предприятия от последиците от руското нашествие в Украйна

До 27  февруари 2023 г. на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, както и на Портала за обществени консултации, е публикуван проект [...]

Стартира Първи прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Процедура №BG06RDNP001-19.695

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, посредством процедура [...]