Среща на Месните инициативни групи от Северен централен регион с представители на УО

На 28 и 29 август 2019 в град Тутракан се проведе двудневна среща на Местните инициативни групи от Северен централен регион с Управляващия орган  на ПРСР. Домакин и организатор на събитието беше СНЦ”МИГ Тутракан – Сливо поле“. На него присъстваха представители на СНЦ”МИГ Исперих”, СНЦ”МИГ Кубрат – Завет” и СНЦ”МИГ Главиница – Ситово”, ОИЦ Силистра и Русе и нестопански организации.

В първия ден на срещата цел на дискусията беше напредъка в прилагането на подхода ВОМР – представяне на напредъка, трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители Управляващите органи на ПРСР – МЗХГ, както и добри практики при управление на ВОМР и възможности за проектни предложения по  подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

През втория ден на срещата бяха посетени обекти финансирани със средства по ПРСР 2013-2017