Проведе се шеста Международна конференция “Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие”

В периода 22-24 октомври 2019 г., в гр. Разлог се проведе шестата Международна конференция “СЪТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ”, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Организатор на събитието беше Министерството на земеделието, храните и горите.

На конференцията бяха разгледани теми свързани с нивото на изпълнение и ролята на МИГ и ЛИДЕР/ВОМР в ЕС и новата Обща селскостопанска политика. Бяха представени добри практики от България, както и съвместни инициативи и проекти с Румъния, Гърция, Словения, Турция, Франция и Германия.

Официални гости на конференцията бяха Министъра на земеделието, храните и горите – г-жа Десислава Танева, Заместник-министъра на земеделието, храните и горите – г-жа Лозана Василева и Изпълнителния директора на Държавен фонд „Земеделие” – г-н Васил Грудев.

IMG_20191023_101740