Информационни срещи на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ в гр.Сливо поле и гр.Тутракан на 10 и 11 октомври