С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областен Информационен център – Силистра организира изнесена приемна на 14.07.2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ – 1873” в гр. Тутракан.

Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти по Оперативните програми и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Очакваме ви!

Екип на ОИЦ – Силистра