При застраховане на овошки и зеленчуци държавата покрива 195 лв. от 300 лв. застрахователна вноска

Днес фонд ”Земеделие” е изпратил покана към всички застрахователни компании да сключат споразумение за прилагане на схемата за държавната „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”. Всяка година фондът включва подобни договори, затова и на странизцата на ведомството е качен образец на споразумението, съобщиха от ДФЗ.

До 9 юни 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция. За тази година бюджетът за тази цел е 3,5 млн. лв.

Със средствата се покриват част от разходите на земеделци и животновъди за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, отглеждащ овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.