НЧ „Христо Ботев“ – село Белица и Фамилия Михайлови от село Шуменци на кулинарен фестивал в Добрич

В периода 27 – 28 март 2023 г. в град Добрич УО на ПРСР 2014 – 2020 г. организира изложение за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ.

Изложението се проведе в гр. Добрич – спортна зала „Добротица“, като участие взеха официални лица от МЗм и много граждани и представители на МИГ.

По време на изложението, участниците имаха възможност да представят продуктите си.

Кулинарен празник „Гозбите на Добруджа“ (част от поредицата „Ела и вкуси“ – Кулинарните фестивали на България). Област Силистра бе представена от екип на НЧ „Христо Ботев“ – село Белица и от Фамилия Михайлови от село Шуменци с няколко ястия: „Лучено със сини сливи“ (постно и блажно), „Мамалига“, „Пилешка яхния“ и „Лучник“. Представянето им е било достатъчно убедително, за да заслужат определението „най-щедри преселци“, тъй като в основата на групата е Калина Михайлова – потомка на предци от Северна Добруджа. От нейната колекция са и севернодобруджанските носии, показани на кулинарния форум. Участниците от Крайдунавска Добруджа са оставили отлични впечатления от своето отговорно участие в проявата, поради което са получили покани да станат част и от други подобни, предстоящи в София и в Търновския край.