На 6-ти февруари от 10.30 до 12.00 часа (CET) ще бъде представено Ръководство за финансиране и подкрепа на селските райони от ЕС.  

Събитието ще се състои онлайн като ще включва презентация и демонстрация на Инструментариума на еврофондовете за селските райони. Ще бъдат представени и инициативите за финансиране от ЕС, които могат да насърчат развитието на селските територии, чрез подкрепа за местните власти, институциите, неправителствените организации, предприятията и физическите лица.

Повече информация, на:  Toolkit on EU funds for rural areas