Януари настъпи и носи нови важни дати за фермерите

Отбележете си сроковете за подаване на документи и плащания през месеца

Разплащателната агенция приключи 2023 г. ударно с директни плащания до последния ден. Изплатени бяха над 550 млн. лв. по базовото подпомагане на площ (ОПДУ) за Кампания 2023, над 39 млн. лв. доплащане по Украинската помощ, 42,3 млн. лв. по de minimis и над 37,5 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“.

По традиция се очаква публикуване на индикативния график с останалите плащания за Кампания 2023 до края на месец юни. Нека видим с какво ще започне 2024 година и кои са важните срокове за подаване на документи през месец януари.

От 1 до 31 януари реализация доказват кандидатите по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци – домати, краставици, корнишони и патладжани (ИЗ-ДККП), пипер (ИЗ-П), моркови, зеле, дини и пъпеши (ИЗ-МЗДП), лук и чесън, картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ) и оранжерийно производство (ИОП). За целта е нужно те да подадат Декларация и документи за произведена и реализирана продукция, както и Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал.

От 1 до 31 януари реализация доказват и кандидатите по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове. От тях се изисква единствено Декларация и документи за произведена и реализирана продукция. А по интервенцията за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) се подават Документи за сертифициран и стандартен посадъчен материал за насажденията, които са създадени след 14.03.2023 г.

На 1 януари стартират две нови оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци от Стратегическия план 2023-2027. Програмите са за над 4 млн. лв. и са със срок 3 години. Организациите на производители ще изпълнят интервенции, насочени към закупуване на материални и нематериални активи, такива, свързани с агроекология и климат и с научноизследователска дейност.

По традиция на 10 януари стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. До 31 март тече 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 2 май. Отделно лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.